Vi har flyttet til Vinderen!

Vi har flyttet til nye lokaler i Haakon den Godes vei 14 på Vinderen i Oslo. Aviva er et privatsykehus innenfor fagområdene plastisk kirurgi, generell kirurgi og øre-nese-hals. Som pasient eller henvisende instans kan du være trygg på klinikkens kvaliteter. Vårt medisinske team har utført mer enn 20 000 operasjoner og er dermed blant de mest erfarne innen sine fagfelt her i Norge.

NB! I juni 2009 ble vi godkjent som privatsykehus av Helse- og omsorgsdepartementet. Dette innebærer at vi, som en av få klinikker i Oslo, tilbyr overnattingmulighet med profesjonelt tilsyn etter operasjonen.