Aviva Helse Plastisk Kirurgi

Plastisk kirurgi for kvinner

Plastisk kirurgi, eller plastikkirurgi, er en gren av kirurgien som foretar operative inngrep for å rette på medfødte eller ervervede feil, skader og misdannelser (f.eks. hareskår, brannsår). Begrepet plastisk kirurgi omfatter også kosmetiske operasjoner som ansiktsløftning, brystkorreksjoner og fettsuging.

Formålet med kosmetisk kirurgi eller estetisk plastikkirurgi er å oppnå en kosmetisk gevinst for pasienten. Utseendet blir forandret til det pasienten anser som bedre ved hjelp av kirurgiske inngrep. Betegnelsen blir ofte brukt når det ikke foreligger noen medisinsk grunn for operasjonen.

Aviva helse har valgt og også legge ved informasjon om cosmetic light-behandlinger i denne kategorien. Vi utfører Botoxbehandlinger og leppeforstørrelser med Juvederm.

Last ned viktig informasjon i forbindelse med operasjoner nedenfor. Dette er viktig av hensyn til sikkerhet omkring bedøvelse og operasjon, samt for å sikre et godt resultat etter inngrepet. Vi ber deg skrive under på at du har lest og forstått informasjonen. Ved spørsmål, ta kontakt med oss på dagtid på telefon 22 72 42 00.

Last ned helseskjema for plastisk kirurgi her