Informasjon om lymfekreftrisiko ved brystproteser

Internasjonalt har det gradvis blitt oppdaget et svært sjelden form for lymfekreft i brystene hos kvinner med proteser. Lymfekrefttypen kalles storcellet anaplastisk lymfom , på engelsk forkortet ALCL. Det angitte antallet på verdensbasis har variert litt, men grovt sett synes det å ha blitt rapportert ca. 200 tilfeller. I forhold til det enorme antallet med proteser som er lagt inn i verden regnes risikoen som ekstremt  liten, men pasienter bør allikevel gjørs oppmerksom på tilstanden.

Hva slags symptomer skal man reagere på ?

I utgangspunktet er det først etter minst 5-6 år at det er grunn til å reagere på evt. symptomer da det åpenbart trengs en lang «irritasjonstid» før slik lymfekreft vil kunne oppstå. Betennelseslignende tegn som varme og ømhet (inflammasjon) og økning i størrelse (dannelse av væske omkring protesen ) er tegn man skal reagere på. Væske  vil kunne påvises ved ultralyd eller MR. Væske kan trekkes ut med en sprøyte og undersøkes for lymfekreftceller. Behandlingen er enkel. Hos de aller fleste vil det kun være snakk om lymfekreftceller i væsken  og  i kapselen som omgir protesen. Fjernes protesen og kapselen vil dette være tilstrekkelig behandling og prognosen er da svært god.  Kun ved lymfom som har gått gjennom kapselen til brystvevet utenfor er behandlingen mer omfattende og prognosen kan da være mer alvorlig.

Hva er det som gjør at slik lymfekreft kan oppstå ?

Antagelig er det noe med overflaten på enkelte proteser som kan bidra til å skape en kronisk irritasjon mot den tynne kapselen som naturlig dannes omkring enhver protese. En solid overvekt av de tilfellene som er rapportert er relatert til en spesiell protesefabrikant. Protesene som tidligere het McGhan, senere Allergan og nå Natrelle  er de samme og det er den spesielle overflaten på disse som synes å kunne skape den uheldige reaksjonen mot omgivelsene.

Protesefabrikanten er av de største i verden med FDA-godkjenning i USA og protesene har vært blant de dyrere i markedet. De er også mye i bruk i Norge. Aviva Helse benytter Eurosilikon proteser og det synes ikke å ha vært rapportert lymfom hos noen pasient med disse protesene.

Så langt er ingen tilfeller av slik lymfekreft påvist i Norge, men 2 tilfeller er påvist i Sverige.

 
  From the office of the President, International Society of Aestetic and Plastic Surgery

25 September 2016
Dear Colleagues,

Breast implants are used globally for augmentation mammoplasty and breast reconstruction after breast cancer surgeries.  It has become apparent that a disease called Anaplastic Large Cell Lymphoma (ALCL) may arise as a complication of implants. Providing information to patients before surgery, and following them after surgery, have become important strategies for plastic surgeons and patients everywhere.

ISAPS sent a survey to our National Secretaries in 78 countries in order to determine the occurrence of ALCL.  National Secretaries in 68 countries responded for which we are most appreciative.  Survey results revealed more than 500 cases of augmentation mammoplasty using breast implants in approximately 80% of these countries over 12 months. No occurrence of ALCL was reported in 58 of the 68 countries reporting. The countries with ALCL occurrences (shown in parentheses) were: Australia (8), Spain (17), Slovakia (2), New Zealand (3), South Africa (1), Canada (1), Argentina (1), Sweden (2), USA (more than 10), and Denmark (1). Considering the number of breast implants used in the world, the number of ALCL cases is extremely small; nevertheless, this disease exists and therefore, we must consider patients’ safety a top priority. Our findings are similar to other studies conducted by organizations like the Rand Corporation and related societies including ASPS and ASAPS.
Even though the etiology of ALCL in relation to implants is inconclusive at the moment, one should be aware of the possibility. Until the research catches up on this issue, certain measures are advisable.  Informed consent by patients undergoing breast implant surgery should clearly mention the rare possibility of complications with this type of disease and follow-up visits should be obligatory. As in the reports by ASAPS and ASPS, we also feel that education of physicians and patients is important when symptoms of ALCL occur.
Cases of late seroma and symptoms including pain, increased volume, and inflammation should be immediately investigated with Ultrasound and MRI and the opinion of an oncology colleague should be sought.

Confirmed cases should be reported to the ALCL registry: http://www.thepsf.org/research/clinical-impact/profile-investigating-breast-implant-associated-alcl.htm

Early diagnosis, surgical removal of the implant with capsule, confirmation with CD 30 test and histology will save the situation and will lead to uneventful recovery of the patient.
We hope that determining why this type of disease occurs and how to prevent complications from implants, including ALCL, will lead to further improvements.