Der makten rår

read more

En kollega har over flere år vært opptatt med å sverte kolleger. Således vil man på nett kunne finne referanser til nettsider/ blogger  med «fakta» om dr. Simensen. Aktuelle person har endog distribuert kopi av ikke rettskraftig dom til mine naboe

Intervju i UNIVERSITAS april 2015 om kjønnsleppeoperasjoner Hvorfor ønsker jenter hovedsakelig slike operasjoner? Det har primært mye med selvfølelse å gjøre. Indre kjønnslepper er ment å skulle være de indre, dvs. falle innenfor de ytre. Blir de