Behandling med refusjon
1. gangs konsultasjon
650
weekend/helligdag kr 750
Oppfølgende behandling
460
weekend/helligdag kr 560
1. gangs konsultasjon - student
550
weekend/helligdag kr 650
Oppfølgende behandling - student
360
weekend/helligdag kr 460
Henvising til rtg, CT eller MR
120
Utskrift journal
80
Epikrise/attest
200
Behandling uten refusjon
1 gangs. konsultasjon
750
weekend/helligdag kr 850
Oppfølgende behandling
560
weekend/helligdag kr 660
1. gangs konsultasjon - student
650
weekend/helligdag kr 750
Oppfølgende behandling - student
460
weekend/helligdag kr 560
Refusjon er fastsatt av NAV, og er begrenset til 14 ganger per 12 mnd per person
Konsultasjoner som ikke avbestilles innen 24 timer før behandling belastes pasienten i sin helhet