Chat with us, powered by LiveChat

Garantiprogram for brystforstørrelse

For å sikre at du blir fornøyd med resultatet, tilbyr vi deg et garantiprogram – kanskje Norges beste garanti.
Garantien som gis av produsenten gjelder implantater fylt med silikongelé fra Eurosilikon, den største produsenten i Europa . Garantien gjelder alle implantater av denne type lagt inn ved klinikken etter 1.1.2009.

Garantien gjelder

kirurg_ansiktLivstidsgaranti
Leverandøren vil yte erstatningsprodukt (ny protese) for ett eller to implantater dersom:
A. Brudd (ruptur) av implantatets omslag/hinne.
B. «Patchen»( forseglingslokket) sprekker eller flytter på seg.

5 års garanti
Erfaringsmessig vil i gjennomsnitt  3-4 prosent av pasientene som får proteser utvikle kapsel. Over 90 prosent av disse vil oppstå innen de første to årene.

Leverandøren vil innen fem år etter innlegg av proteser yte erstatningsprodukt for ett eller to implantater ved følgende situasjoner:

C. Kirurgiske årsaker som kan føre til erstatning av implantat som:
– alvorlig kapseldannelse (Baker-grad 3 eller 4).
– kirurgiske feil som gjelder størrelse og/eller anatomisk plassering
og/eller profil.Erfaringsmessig vil noen  ønske seg større proteser etter en stund,dette kan desverre ikke  dekkes av noen garanti.

Denne del av garantien gjelder under forutsetning av at det foreligger full enighet mellom alle involverte parter.
Det kan dessverre ikke gis garantier for at kapseldannelse ikke kan  oppstå.Årsaken til at noen danner kapsel er ukjendt.

Garantivilkår
– I tilfeller som er spesifisert under punkt A og B vil garantien gjelde så lenge pasienten lever.
– I tilfelle spesifisert under punkt c, gjelder garantien i 5 (fem) år etter implanteringen.

Garantien er et samarbeid mellom leverandøren av protesene som kostnadsfritt leverer ny protese, og klinikken som kostnadsfritt vil utføre et nytt inngrep. Da det kan finnes enkelte personer som kan danne kapsel gjentatte ganger, gjøres det oppmerksom på at garantien under punkt d kun vil dekke ett (1) nytt inngrep.Det kan ikke gis garanti til pasienter som tidligere har hatt kapselproblematikk da disse erfaringsmessig har større risiko enn andre for å kunne få det igjen.

Garantien gir ikke rett til erstatning av noe slag for øvrig, hverken fra klinikken eller proteseleverandøren.
Garantien gjelder i Norge, Sverige og Danmark.