Chat with us, powered by LiveChat

Sol, ytre påvirkninger og alder medfører over tid pigmentforandringer i hud. Aldersflekker, leverflekker, »brown spots»  er vanlige betegnelser. Hendene, ansiktet og brystet  er mest utsatt fordi de har fått mest sol.

Intens Pulset Lys (IPL)

IPL står for intens pulset lys . Det er  en lyskilde som sender  ut  et intens lys som  avgir energi til melaninet mens normale celler ikke absorberer energien. Dette gir en selektiv ødeleggelses av melaninet og kan sammenlignes med måten tatoveringer kan fjernes på.  De viktigste parametrene er farve,størrelse på molekylene og hvor dypt disse ligger i huden. Således vil forskjellige typer av lasere kunne benyttes for å ødelegge disse.

Blekende kremer (hydroquinon) , glycolsyre (brukes i en lang rekke hudprodukter)  og retinoider  (A-vitaminsyrebeslektete produkter) kan alle ha effekt, men de virker kun i de øverste lagene av huden og gjør som regel lite med årsaksforholdene i de dypere lag.

IPL og lasere kan forårsake skade og i Norge finnes ingen krav til kompetanse for å benytte slikt utstyr. IPL er  en relativt trygg metode, men også disse kan brukes feil .  En definert lysmengde leveres gjennom et computerstyrt håndstykke rettet mot de enkelte flekkene . Disse vil  noen ganger blekne gradvis, andre ganger bli forbigående mørkere før de flasser av. En positiv «bivirkning» ved IPL er at også  hudens bindevevsceller kalt fibroblaster stimuleres til å danne ny kollagen, noe som igjen er positivt for hudens tekstur idet porestørrelser blir mindre og fine linjer i huden blir borte samtidig som huden fremstår litt friskere.

Vi tilbyr konsultasjonstime – Book i dag!