Chat with us, powered by LiveChat

Brokk kan fjernes på tradisjonelt vis med snitt i huden og innlegg av nett i brokkåpningen. Det er også mulig ved tittehullskirurgi. Gjennom små snitt i huden legges også her inn et nett. Fordelen er raskere rekonvalesens. At begge metoder er i bruk ved offentlige sykehus er en indikasjon på at begge anses som gode og ttilnærmet likeverdige metoder.